WEEK TEN

COYB

Vital Youth Team
#2
Gibraltar 0 V Scotland 2

Finland 1 V N Ireland 1

Bosnia & Herzegovina 0 V Wales 2

Poland 1 V Rep Ireland 0