Round C05 v Rotherham (A) 17 Oct 2020 | Vital Football

Round C05 v Rotherham (A) 17 Oct 2020

Tuckster

Alert Team
Staff member
#3
Rotherham 1 v 2 Norwich

Birmingham 1 v 1 Sheff Weds
Bournemouth 2 v 1 QPR
Swansea 3 v 1 Huddersfield
Derby 0 v 1 Watford
 

FCBEARS

Vital Football Legend
#9
Rotherham 1 v 1 Norwich

Birmingham 2 v 1 Sheff Weds
Bournemouth 2 v 1 QPR
Swansea 1 v 0 Huddersfield
Derby 1 v 3 Watford
 

Rex

Vital Football Hero
#11
Rotherham 1 v 1 Norwich

Birmingham 1 v 1 Sheff Weds
Bournemouth 2 v 1 QPR
Swansea 1 v 1 Huddersfield
Derby 1 v 2 Watford
 

DRAYTON GREEN

Vital Football Legend
#13
David Prutton

Rotherham 1 v 1 Norwich

Birmingham 0 v 1 Sheff Weds
Bournemouth 1 v 0 QPR
Swansea 2 v 0 Huddersfield
Derby 1 v 2 Watford ( Friday )
 

DRAYTON GREEN

Vital Football Legend
#14
Football predictions.com

Rotherham 1 v 1 Norwich

Birmingham 1 v 1 Sheff Weds
Bournemouth 2 v 1 QPR
Swansea 1 v 0 Huddersfield
Derby 1 v 1 Watford ( Friday )
 

DRAYTON GREEN

Vital Football Legend
#15
SCORES TO DATE

Rotherham ? v ? Norwich

Birmingham ? v ? Sheff Weds
Bournemouth ? v ? QPR
Swansea ? v ? Huddersfield
Derby 0 v 1 Watford ( Friday )